Fra bestyrelsesmødet den 10. maj 2016

Periodens kontobevægelser blev gennemgået

Udgiften til ny sejlerstue er ikke endelig opgjort

Udgifter til renovering af havn, broer m.m. bliver væsentligt billigere end forventet

Fonden efter Hals Sparekasse ansøges om midler

Til det ny sejlerrum indkøbes bl.a. Udstyr til toiletterne, skilte, bord-bænke sæt. Ligeledes laves mærkning, låse m.m.

Bestyrelsen har drøftet muligheden for at udtale sig til midlertidig lukning af den gennemgående trafik på havnen i en periode i sommer som en forsøgsordning. Bestyrelsen syntes på den ene side, at hensynet til specielt ældre medlemmer fordrer, at de kan parkere tæt på. På den anden side kan bestyrelsen også se udviklingsmuligheder i en midlertidig lukning med mulighed for opstilling af borde og bænke. Ud fra dette har bestyrelsen valgt ikke at udtale sig.

Der er få pladser tilbage i havnen. Disse er enten for små eller vanskeligt tilgængelige.

John taler med et medlem om info-skærme m.m.

Kapsejladserne er begyndt.

Category: Bestyrrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *