Generalforsamlingen, den 11.03.17

Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt i følge vedtægterne. Der deltog 65 medlemmer.
Villy Pedersen blev mindet ved 1 minuts stilhed.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at det var 25 år siden, Hals Bådelaug overtog havn og broer.
I formandens beretning blev fremhævet, at gæstesejlere er glade for den nye sejlerstue, 400-broen skal udvides og afstives.
Kontingent forbliver uændret.
Der var 2 indkomne forslag. Det første: Klubben skal ved dødsfald sende en bårebuket, samt flage på halv. Det blev vedtaget. Det andet: Om Hals skal med i frihavnsordning. Blev trukket tilbage.
Bestyrelsen fortsætter uændret. En lille udskiftning i udvalgene, se under udvalg.

Category: Uncategorized

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *