Bestyrelsesmøde 24. april

Fra Bestyrelsesmødet den 24. april:

– der har været en pæn indtægt på gæsteleje i påsken

– der er i øjeblikket ingen på venteliste til bådpladser

– det drøftes i bestyrelsen om problemer med for sent indbetaling af medlemskab og bådplads skal afstedkomme ændringer i vedtægterne

– Langtursforeningen låner klubhuset forud for afsejling til Lofoten

– Limfjorden låner klubhuset pinselørdag

– Beas er blevet ændret således, at det fremgår hvor båden er hjemmehørende.

– på generalforsamlingen blev efterlyst bedre information. Bestyrelsen og alle udvalg samt medlemmer skal være med til at gøre dette bl.a. ved at fremsende løbende information.

– både på vinteropbevaringspladserne skal fjernes senest den 31. maj 2017. Herefter opkræver kommunen 25kr pr. Døgn. Alle skal sørge for almindelig oprydning på deres pladser.

– der opsættes yderligere 7 redningsstiger i havnen inden sommeren

– der er få ledige pladser til mindre både

– driftsudvalget er særdeles god tilfreds med fremmødet af medlemmer på arbejdsdagen. Stor ros til alle.

– der laves en forsøgsaftale med Havkatten om fælles container, hvor Havkatten betaler alle tømninger

– driftsudvalget er ikke fuldtallig. Der efterlyses derfor 1-2 medlemmer hertil. Kontakt eventuelt Ole for yderligere information.

– information m.m. til hjemmesiden sendes til toveborg@hotmail.com

– der er lavet plan for tirsdagssejlladserne. Kan ses her på hjemmesiden

– Aktivitetsudvalget arbejder på at få sat datoer på alle årets aktiviteter

Category: Bestyrrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *