Bestyrelsesmøde den 30.08.2017

Noter fra bestyrelsesmødet den 30.08.2017:

– kontobevægelser gennemgået

– enighed om, at nuværende tekst ifm elmålere er i overensstemmelse med dansk lovgivning

– der er en lille fremgang i antallet af gæstesejlere ift sidste år

– reklame for Hals Bådelaug drøftet

– prisen for gæstesejlere med store både drøftet

– forslag til justering af vedtægter/reglement drøftet. Udkast ligger klar til næste møde

– nye medlemmer: Jørgen Jeppesen, Thomas Cocks, Anders Elbæk, Brian Jensen.

– bådejere der ikke havde fjernet både fra vinterpladsen inden 31.05 har fået regning fra kommunen

– der skal etableres redningsstiger. Bevilling på 50.000 kr hertil godkendt.

– Jens Sund er tilsynsførende på masteskur i kommende vinter

– der mangler en til at holde øje på vinterpladsen. Hvem???

– klubhuset er udlånt den kommende weekend til Aalborg Sejlklub

– klubhuset er udlånt den 07.09.17 mellem kl. 14 og 16 til Aalborg Kommune

– kommunen vil udføre renovering af molehoved på Vestvolden fra næste uge og frem til jul. Se meddelelse herom

– Stig Larsen har meddelt, at han af helbreds- og arbejdsmæssige årsager trækker sig fra bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse udtrykker beklagelse men forståelse

 

Category: Bestyrrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *