Bestyrelsesmøde den 13. November 2017

På mødet blev bl.a. behandlet følgende:

– kontobevægelser i perioden

– der har været en 5% stigning på gæsteleje.

– der indføres en ekstra længe på både ift, gæsteleje således, at både mellem 13-14,99 meter skal betale 180 kr. Både over 15 meter skal betale 220 kr. Eller uændret fra og med 2018.

– præciseringer på faktura drøftet.

– havnetilsynet drøftet

– problemer med klubbens mail er nu løst

– briksystemet ift. At kunne kode nye brikker er ude af drift. John undersøger dette.

– kontrol af elinstallationer foretaget af Sikkerhedsstyrelsen. Der er væsentlige mangler som skal udbedres straks. Lund El sat på opgaven.

– strømforbruget på landpladsen i sommerens løb undersøges.

– forslag til vedtægter og have reglementer gennemgået.

– møde med kommunen arrangeres af John.

– Bjarne har deltaget i møde med Hals Samråd og Aalborg Kommune om planerne for de 15 mill.

Category: Bestyrrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *