Bestyrelsesmøde den 22. januar 2018

På mødet blev bl.a følgende forhold drøftet:

– kontobevægelser for perioden blev gennemgået

– det foreløbige regnskab for 2017 blev gennemgået. Det er et flot regnskab med plads til henstillinger til forventede udgifter næste år

– der resterer fortsat en del indbetalinger hvorfor fordeling af bådpladser udsættes.

– Der holdes møde med havnetilsynet snarest

– John og Ole har afholdt møde med Aalborg kommune hvor en række forhold blev afklaret

– der er møde i FLID i Frederikshavn. John, Ole og Kjeld deltager.

– Generalforsamlingen den 10. marts blev gennemgået. Bjarne og Kjeld er på valg. Kjeld modtager gerne genvalg. Bjarne modtager ikke genvalg. Der mangler specielt nye medlemmer til driftsudvalget og Aktivitetsudvalget. Herud over efterlyses et enkelt nyt medlem til PR-udvalget. Bjarne sørger for annoncering i Hals Avis i uge 8.

– forlag til vedtægter og havnereglementet gennemgået.

Der laves en liste over arbejdsopgaver til forårsklargøringen. Datoen kommer senere.

Der mangler opsætning af nogle få redningsstiger.

Nøglebriksystemet er stadig ikke i fuld drift. John rykker herfor.

Blandede forhold blev afslutningsvis drøftet.

Category: Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Article by: Tove Borg