Bestyrelsesmøde den 12. februar 2018

Fra bestyrelsesmødet mandag den 12. februar 2018:

– kontobevægelser i perioden blev gennemgået

– restancer efter første rykkerskrivelse gennemgået. Der er pt 5 i restance. Disse tilsendes en anden rykker med betalingsfrist den 18. februar.

– regnskabet revideres på mandag den 19. februar

– der har været nogle få ud- og indmeldinger

– havnetilsynet drøftet

– referat er nu modtaget fra mødet med Aalborg Kommune og videresendt til bestyrelsen

– John er stadig i gang med at undersøge vedrørende nøgler

– der er bestilt nye vimpler og der bestilles nye slanger til broerne

– der skal være et møde hos politiet vedrørende anløb fra ikke Schengen lande

– generalforsamlingen drøftet

– der er ikke indkommet bemærkninger til forslag til vedtægtsændringerne og ændringer i havnereglement. Ole søger for kopiering m.m. Bjarne sørger for, at der bliver informeret om vedtægtsændringerne på hjemmesiden og på mail til medlemmer.

– der bliver arbejdsdag lørdag den 24. marts. Der begyndes med rundstykke kl. 9.00. Tilmelding ifm. generalforsamlingen eller på mail til Ole Toft

– der indføres en præcisering i forbindelse med brugen af mastekranen i havnereglementet. Dette gennemgås på generalforsamlingen

– der er truffet aftale om bådisætning fredage den 6/4, 20/4 og 4/5

– der er foredragsaftener den 28. februar med Hugo Mortensen

– Bjarne orienterede om problemer med klubbens hjemmeside. Problemerne ser nu ud til at være løst

– Irsk aften drøftet. Der laves en indbydelse

– udvalgsfesten drøftet.

Category: Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Article by: Tove Borg