Tirsdagssejladser og Hals Cup 2018

Med en bragende god sommer i erindring, er vi nu godt på vej ind i efteråret. Dermed er vi også færdige med sæsonens “tirsdagssejladser”. Sidste sejlads blev sejlet lørdag, den 15. september, og efter sejladsen var der disket op med frokost og præmieoverrækkelse på Sejlerloftet. Resultaterne af sejladserne kan ses i skemaet nedenfor.

Det har været en sæson, hvor vi med stor glæde har kunnet se en fremgang i deltagerantallet, der er kommet flere både på vandet – 14 tilmeldte både til sejladserne og 3 af dem har deltaget som “flagbåde”. D.v.s. at disse 3 både ikke er målt op med målebrev, og de har deltaget med en besætning uden kapsejladsmæssige erfaringer. En skipper fra en “flagbåd” gav ved præmieoverrækkelsen udtryk for, at det var en fantastisk god måde at lære båden at kende på, og at erfaringerne fra tirsdagssejladserne vil være til stor nytte på tursejladserne.

Sæsonen har også været præget af mange nye ansigter, som har deltaget i sejladserne, både medlemmer af bådelauget med egne både, men også medlemmer der har deltaget som gast på nogle af bådene. Her ud over er der en del familiemedlemmer, venner og bekendte af bådejerne, som synes det er sjovt at komme ud at sejle. Som noget nyt har der også i år været gaster med fra Aalborg Sejlklub og Egense Sejlklub på et par af bådene. På en god dag har der således kunnet mønstres mellem 35 og 40 personer til vore sejladser, hvilket e meget flot i forhold til klubbens størrelse.

Af vedtægterne for Hals Bådelaug fremgår det, – Citat: “at klubbens formål er at fremme lystsejladsen, og dermed også at fremme interessen for at færdes sikkert på søen”.
Med de gennemførte træningssejladser og med det store deltagerantal, er vi glade for at kunne bidrage til opfyldelse af Bådelaugets formål.
Vi vil hermed opfordre endnu flere medlemmer til at deltage i 2019. Det kræver ingen særlige forudsætninger, og der er en stor gruppe garvede medlemmer, som står parate til at hjælpe med råd og vejledning, hvis du har fået lyst til at være med i fællesskabet omkring tirsdagssejladserne.
Der afholdes orienteringsmøde om næste års sejlads primo maj 2019.

Med stor sejlerhilsen fra Kapsejladsudvalget
Gorm, Søren, Michael, John og Flemming

Resultatliste 2018

Store både – korte baner
Bådnavn         Bådtype           Sejl nr.    Mål           Placering

Lobo  II             Contrast 33         219             664,00               1
Viti                     Bandholm 27      107             694,60               2
Bovè                   Maxi 84               520             703,80               3
Mary                   Dehler 38                               599,60               4
Baloo                  Ballad                   856            684,60               5
Catharsis           Nonsuch 30         2                684,60               6

Små både – lange baner

J80                      J80                       80               591,20               1
Mjølner              Farr 727                121             669,40               2
Boss                    Albin Ekpress     499             664,00               3
Triske                 Albin Ekpress     827             664,00               4
Sille                     Mosquito                                 619,40                5

Flagbåde – korte baner

Offshore              Bavaria Holliday   36                                         1
Babci                    Sunrice 33              24            600,60               2
No name              Rode 36                                   581,20                3

Category: Kapsejlads

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *