Bestyrelsesmøde den 8. januar 2019

Tilstede: Ole, Kirsten, John, Frits, Kjeld og Grete
Afbud:
Referent: Grete

Økonomi:
Regnskab og budget for 2018 blev gennemgået. Ingen bemærkninger

Gæstesejlere i 2018:
Der er dags dato 4407 gæstesejlere som har besøgt Hals Havn

Servicemedarbejder for sæson 2019:
Klubben søger ny servicearbejder for sæson 2019

Dansk Sejlunion medlemskab
Der diskuteres løbende fordele og ulemper ved fortsat medlemskab af Dansk Sejlunion. Klubben fastholder indtil videre medlemskab.

Samarbejde med AOF – diverse kurser for medlemmer og andre interesserede
I samarbejde med AOF samt Mou og Egense Sejlklub arrangeres forskellig kursus forløb i 2019. Eksempelvis WHF kursus, Duelighedsbevis, Speedbåds certifikat samt Førstehjælp og hjertestarter i klubben.

PR – hvordan nås flest medlemmer
Vi kommuniker i dag nyheder mv. via hjemmeside, mails og opslag i klubben samt mund til mund. For at nå flest muligt medlemmer arbejdes der på flere medie og nuværende nye er facebook.
I dag er en vellykket kommunikation afhængig af at du som medlem har en mailadresse og at klubben har den registeret. Tjek derfor venligst om du jævnligt modtager Bådelaugets Nyhedsbrev. Er du i tvivl så kontakt Tove eller Grete i PR udvalget.

Generalforsamling den 9. marts 2019
To medlemmer i bestyrelsen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Stil op og vær med til at holde kursen og udviklingen for Hals Bådelaug.

Visioner for Hals Bådelaug
Besøg af Thomas Jensen, Hals Samråd som gennemgik hvordan samrådet ønsker at samarbejde med bådelauget og andre foreninger i Hals om en fælles visionsplan. Det blev besluttet at der arbejdes videre med visioner for Bådelauget.

Renovering af de sanitære forhold
Renoveringen forløber som planlagt og det bliver så flot. Glæder os til at vise lokaliteterne frem i foråret.

Renovering af bro 300
Et stort projekt der har været arbejdet på over længere tid. Nærmere orientering/status om planerne vil ske på generalforsamlingen den 9.marts 2019

Næste bestyrelses møde:
Aftalt til den 12. februar 2019 kl. 19.00 – 21.00

 

Category: Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Article by: Tove Borg