Bestyrelsesmøde den 12. februar 2019

Tilstede: Ole, Kirsten, John, Frits, Kjeld og Grete
Referent: Grete

Økonomi:
Regnskab 2018 blev underskrevet ingen bemærkning.
Kontobevægelser for januar 2019 blev gennemgået ingen bemærkning.

Nye medlemmer:
Vi siger velkommen til 2 nye aktive medlemmer Einar Birk og Lars Von Undall Andersen som begge er tilbudt bådplads

Gæstesejlere i 2018:
Havnen er lukket ned og ingen har endnu besøgt Hals Havn

Servicemedarbejder for sæson 2019:
Klubben har fået mange ansøgninger og vil så snart et navn er på plads offentliggøre den nye medarbejder

PR – hvordan nås flest medlemmer
Vi kommuniker i dag nyheder mv. via hjemmeside, mails og opslag i klubben samt mund til mund. For at nå flest muligt medlemmer arbejdes der på flere medie og nuværende nye er facebook.
Er du interesseret i at profilere klubben på de sociale medier, så kontakt PR udvalget, Grete Holch Skalkam.

Præsentation af projekt ” Nyt liv til de gode gamle sejl”
Har du nogle sejl du ikke bruger, så kontakt Lodsens datter på telefon 60 2121 07 eller mail Info@lodsensdatter.dk og de bliver afhentet. Lodsens Datter har i samarbejde med Væksthuset, et værksted for psykisk/fysik handicappede i Nørresundby lavet et projekt der syr de gamle sejl om til tasker, liggestole og hængekøjer mmm.
Vil du være en del af projektet – kan sy og har en symaskine, så er du også velkommen til at henvende dig. Produkterne skal i første omgang anvendes i det offentlige rum på havnen i Hals til gavn for alle.

Præsentation af projekt ”I ly hos Lodsens Datter”
”I ly hos Lodsens datter” er et projekt som vil sikre et rekreativt og aktivt område til glæde for borgere og turister i Hals og Aalborg kommune. Vision er bla. at få flere på vandet og ud at sejle. Der var enighed om at al aktivitet på havnen kun kan gavne klubben og vi glæder sig til at følge projektet.

Generalforsamling den 9. marts 2019
To medlemmer i bestyrelsen er på valg og ønsker ikke genvalg. Stil op og vær med til at holde super kursen og udviklingen for Hals Bådelaug.
Bestyrelsen har planer om at nedsætte et Visionsudvalg. Så går du med visioner for Hals bådelaug så mød op på generalforsamlingen og bliv aktiv i et udvalg.
Aktivitetsudvalg og PR udvalg har også ledige pladser.
Aktive som passive medlemmer kan opstille til bestyrelsen og komme i udvalg

Renovering af de sanitære forhold
Vi har glædet os til vise lokaliteterne frem og I inviteres hermed til indvilgelse af de flotte rum lørdag den 6. april 2019 kl 11. Det er samme dag som vores standerhejsning. Håndværkere og fonden er også inviteret.

Næste bestyrelses møde:

Aftalt til den 4. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00

Category: Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Article by: Tove Borg