Bestyrelsesmøde 1. april 2019

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 01. April 2019 kl. 1900

Deltagere: Formand Thomas Cocks
Næstformand Jette Jakobsen
Kasserer Kirsten Nielsen
Sekretær Klaus Nielsen
Bestyrelsesmedlem Kjeld H-Jørgensen
Suppleant (Mangler)
Tove Borg (Deltog i starten af møde og fik taget billeder af de nye i bestyrelsen)

Referent: Sekretær Klaus Nielsen

1. Referat fra sidste bestyrelsesmødet. Den nye bestyrelse konstituerede sig. Sammensætningen kan ses her på hjemmesiden under punktet Foreningen>Bestyrelsen.

2. Formanden: Den afholdte arbejdsdag d. 30/3 var en succes. 16 fremmødte knoklede og fik gjort havnen forårsklar. Kodning af brikker, døre m.m. blev overdraget fra John til Thomas. Gæster er begyndt at ankomme til havnen. Den første kom 30. marts. Der er ansat ny havneassistent som sammen med Ove varetager havnens gæster og omgivelser.

3. Kassereren: Generalforsamlingen godkendte regnskabet men budgettet skal arbejdes igennem igen og genfremlægges. Ved større anlægsarbejder skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at få forsamlingens holdning til det. Kassereren undersøger om det er muligt at få MobilePay da det vil lette betalingen for havneassistenterne. Pt. er der ingen tilgang af nye medlemmer i klubben.

3. Driftudvalg: Opgaver på havnen blev gennemgået. Der er vedligeholdelses opgaver på Bro 900 og på Bro 400’s pæl beskyttelse. Lidt i masteskuret også. Aktivitetslisten vil blive oprettet og gennemgået på næste møde i Driftsudvalget.

4. Aktivitetsudvalg: Den planlagte standerhejsning gennemføres 6/4. Håndværkere, og fonde inviteres med. Der saluteres fra bro 300.

5. Sejladsudvalg: Møde afholdes torsdag d. 4/4.

6. PR-udvalget: Der skal kommunikeres ud omkring tirsdagssejlads herunder specielt om Flagsejlads, så der kommer flere med i denne klasse. Hjemme side er opdateret og der er oprettet en lukket Facebook gruppe og en åben side. Som noget nyt vil PR udvalget forsøge at få oprettet en skabelon til brug for ansøgning om bådplads. Nyhedsbrev er udsendt til alle medlemmer. Kontakt info@halsbaadelaug.dk hvis du ikke har modtaget det.
Husk at tjekke din Spammail.

7. Øvrigt: Den nye bestyrelse vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling så snart en dato for varsling i Hals Avis er på plads. På den ekstraordinære generalforsamling skal drøftes det kommende Bor 300 projekt samt valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.

Næste møde afholdes umiddelbart inden den ekstraordinære generalforsamling der forventes gennemført inden maj 2019.

Category: Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Article by: Tove Borg