Referat af bestyrelsesmøde, 11.06.19

Referat
bestyrelsesmøde

Dato:
11. juni 2019 kl. 1900

Deltagere:
Formand Thomas Cocks
Sekretær Klaus Nielsen
Bestyrelsesmedlem Kjeld H-Jørgensen
Suppleant Lasse Bo Mørk Andersen

Afbud:
Næstformand Jette Jakobsen
Kasserer Kirsten Nielsen

Ekstra indbudte:
Ove Nielsen
Flemming Nielsen

Referent:
Sekretær Klaus Nielsen

1. Referat fra sidste bestyrelsesmødet.
Da det var første bestyrelsesmøde efter den ekstraordinære generalforsamlingen, var der intet referat at godkende.
Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder tilsendes bestyrelsesmedlemmerne på mail umiddelbart efter møde, herudover placeres et tilrettet kopi, uden kontroversielle emner, på hjemmesiden

2. Formanden:
a) Generelt
· De både der ikke er fjernet fra vinteropbevaringspladsen efter 1. juni er fra formanden blevet oplyst at Aalborg Kommune vil opkræve 62,5 kr. pr. døgn i pladsleje. · De tre både(!) fra projektet ”Life-Boat” vil ligge ved Carl Frederik 18-22. juni 2019. https://www.life-boats.com/
· Formanden, Ove, Lasse og Hals havns Havnefoged Kurt gennemførte i uge 23 drift-møde om havnen! Hvor er alle installationer placeret og hvordan kan/skal de bruges.
· Klubben skal ikke have lager af Elmålere. Ved behov bestilles nye.
· For at hjælpe havneassistenterne skal der monteres klubstandere, eller klub klister mærke. Klaus sørger for at sende en reminder ud til medlemmerne.
· Vi må ikke opkræve havneafgift for Autocampere brug af de offentlige parkeringspladser. Men såfremt de ønsker strøm/toilet kan der opkræves havneafgift. Det aftales at de opkræves billigste havneleje.

3. Kassereren:
a) Generelt
· Da kassereren var forhindret blev posteringerne for maj ikke gennemgået. Disse var fremsendt til bestyrelse. På næste møde vil kassereren blive bedt om at give status på de største posteringer for maj.
· Havneassistenterne vil tage kontakt til kassereren for afklarende spørgsmål vedr. havnens Mobil Pay mulighed.

4. Driftudvalg:
a) Generelt
Gennemgang af afgående og ny tilgåede medlemmer, samt behov for havneplads.
b) Referat fra afholdte møder.
Intet til punktet.
c) Projekt ”Handicap lift”
Bestyrelsen har modtaget tilbud på en udvendig ”Handicap” lift. Driftsudvalget arbejder videre med projektet for at afklare alle udgifter/udfordringer og vil på næstkommende ordinære generalforsamling fremlægge det komplette projekt.
d) Bro 300.
· Formanden har talt med entreprenør Erik Søe og endelig afmeldt bygningen af en ny Bro 300. Desværre skal havne betale afbestilling gebyr, da bestillingen på træ var sendt til trælasten.
· Der er enkelte ting der skal renoveres på bro 300, hvilket Driftsudvalget arbejder videre på.
e) Carl Frederik
· Det har ikke været muligt at afholde møde med Christian Birch fra Aalborg Kommune. Et af fokus punkterne er de af Carl Frederik opsatte skilte.
· Formanden har haft kontakt med Carl Frederiks ejere for at aftale med dem at ”Life-Boats” ligger til udfor Carl-Frederik. Henvendelsen blev positivt modtaget.
· Jf. havneassistenterne giver Carl-Frederiks optræden, negativ skiltning m.v., kun mindre gener for havnen.

4. Aktivitetsudvalg:
a) Generelt
· Intet nyt, da Næstformanden var forhindret i fremmøde
· Klubbens ”Købmand” er midlertidig forhindret i at arbejde. Thomas kontakter ham og finder en løsning.

5. Sejladsudvalg:
a) Generelt
· Tirsdagssejladserne forløber tilfredsstillende. · Der er udsendt invitation til ”Asaa Rende kapsejlads” der gennemføres 15. juni. · Der er udsendt invitation til ”Nordjylland rundt”.
b) Projekt ”Racer-båd/J-70”
· Flemming Midtgaard har påtaget sig ansvaret for projektet, støttet af formanden. I den kommende perioden skal der gennemføres et møde med de samvirkende foreninger.
· Når der er nyt vil formanden udseende information. c) Klaus undersøger om Hals Bådelaug skal være med i projektet ”Vild med vand”
d) Næste møde afholdes tirsdag d. 12/6, efter kapsejladsen.

6. PR-udvalget:
a) Generelt
· Kommunikation.
Der er oprettet et eksternt fælles lagrings mulighed. Et ”SKY” lager. Formålet er at kunne gennem alle relevante oplysninger til fælles brug, arkiv og for kommende bestyrelser.
b) Hjemme side
· Der arbejdes på at lave en skabelon for ansøgning om pladsleje, der skal placeres på hjemmeside.
c) FB/Offentlig
· Fungerer godt.
d) FB/Intern
· Fungerer godt.
e) Nyhedsbrev
· Nyhedsbrev for juni forventes udsendt inden sommerferien.
f) Åben Båd
· I Mariager Sejlklub benyttes en afmærkning som man kan hænge på sin både. På afmærkningen står der ”Åben Båd”. Bestyrelsen undersøger om der er stemning for en sådan mulighed i Hals. Formålet skulle være at få flere til at interesser sig for sejlads, eller bare at se hinandens både.
g) Næste møde
· Efter sommerferien.

7. Øvrigt:
· Søspejderne har spurgt om der findes sejler der kunne tænke sig at undervise søspejderen.
· Klaus undersøger om der kan opnås støtte til oprettelse af en ”Redningsvestbank” til børn.
· Rabat ved langtidsophold:
· Udenfor kan sæsonen gæstesejlere betale for 2 dage og få 3. Dog må man ikke opholde sig i båden.
· Der skal skiftes en plade ved og et stykke rækværk. Driftsudvalget foranstalter.
· Der indkøbes erstatnings vandslanger.
· Det aftales at havneassistenterne kan tilkalde hinanden efter behov. F.eks. i højsæsonen om aftenen hvor det ikke er muligt for en enkelt at nå hele havnen, eller ved Tall Ships Race, hvor havne forventes overfyldt.

Bilag, aktionsliste

Næste møde forventes gennemført primo august 2019.

Category: Bestyrrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *