J-70 Team samarbejde i Aalborg Kommune

Team J70 på tværs i Aalborg Kommune
Efter at generalforsamlingen, i det tidlige forår, gav grønt lys til at undersøge mulighederne for, at få etableret er J-70 Team i samarbejde med andre klubber, har udvalget i Hals bådelaug arbejdet på at få undersøgt, om der er interesse for et samarbejde hos nogle af de andre klubber i Aalborg Kommune.
Desværre er hverken Hov, Mou eller Egense medlemmer i Dansk Sejlunion og derfor kan de ikke deltage i et projekt med skole- og kapsejladsbåd understøttet af Dansk Sejlunion.

Derfor henvendte vi os til andre klubber i Aalborg Kommune. Nibe Sejlklub, Aalborg Sejlklub og Sejlklubben Limfjorden, er sammen med Hals bådelaug, meget interesseret i at etablere et tværkommunalt projekt omkring et J-70 team.
Vi ser det som en klar fordel, at både Nibe Sejlklub og et par Aalborgklubber er med i projektet. Det vil øge interessen for kommercielle sponsorater på et senere tidspunkt. Her ud over vil det helt klart være en fordel, at der på tværs i landets tredje største kommune etableres et J-70 Team. Det vil øge interessen hos ungdommen og hos nuværende og nytilkomne sejlere, i alle de klubber der deltager. Samtidig vil et tværkommunalt projekt også øge interessen for eventuel kommunal støtte og som nævnt tidligere også for sponsorater fra store virksomheder i Aalborg Kommune.

Vi har været i Kontakt med Thisted Sejlklub, der allerede har anskaffet to J-70 både. Begge både er finansieret 100 % via firmasponsorater og klubben har mærket en stor interesse for at benytte bådene.
Bådene benyttes til kapsejladser i lokalområdet og som skolebåde for helt unge og ældre kommende sejlere. Desuden er de træningsbåde for de klubteam, der deltager i Sejlsportsligaen i regi af Dansk Sejlunion.
I Thisted har man også valgt, at bådene kan lejes med en skipper, til afholdelse af firmaevent eller personale- og kundearrangementer for lokale firmaer. På denne måde skaffer man økonomi til den daglige drift af bådene.

På nuværende tidspunkt – juni 2019, har vi afholdt et møde med de nævnte interesserede klubber. Konklusionen på mødet blev, at der helt klart var interesse for at arbejde videre med projektet.
Sejlklubben Limfjorden orienterede også om, at de allerede havde anskaffet en J-70 og at de måske havde planer om at anskaffe en mere. Hvis også Nibe Sejlklub, Aalborg sejlklub og Hals bådelaug anskaffer en J-70, vil der kunne etableres et tværkommunalt team med hele 4 – 5 både.
Bådene tænkes hjemmehørende i de respektive klubhavne, men da der er tale om trailerbåde kan de inden for en halv til en hel time fragtes til en hvilken som helst af klubhavnene. På denne måde kan der skabes et meget attraktivt sejlsportsmiljø i alle vores klubber.

For at få mere eksakt viden og for at blive rustet til at etablere et J-70 team, har vi kontaktet Dansk Sejlunion, der kan bidrage med erfaringer fra andre tilsvarende projekter, som allerede er etableret rundt om i Danmark. Desuden kan de fremlægge forskellige finansieringsmodeller og i det hele taget være os behjælpelige med at få projektet beskrevet og efterfølgende realiseret, uden at vi støder på alt for mange bump undervejs.
Vi skal mødes med alle deltagerklubberne og en konsulent fra Dansk sejlunion d. 15 august. Her vil vi formentlig få en fornemmelse af, hvordan og hvornår et Team J-70 projekt vil kunne realiseres.

For nu lige at bevare begge ben på jorden, er det også vigtigt at erkende, at det tager tid at realisere drømmen om et J-70 team. Vi skal allerførst have projektet beskrevet. Derefter skal det godkendes i de respektive klubber og først derefter, kan vi gå i gang med det store arbejde, der ligger i at få de nødvendige sponsorater i hus. Når økonomien er på plads, skal vi have indkøbt bådene, som vi håber på at kunne finde brugte hos private sælgere, eller det kan være både fra Sportsligaen, som dansk Sejlunion sælger med jævne mellemrum.
Hvis alt lykkes og der ikke opstår helt uventede forhindringer undervejs, er det ikke urealistisk at projektet kan søsættes i løbet af 2020 eller i starten af 2021.

Hals bådelaugs arbejdsgruppe består af Andreas Olesen, Thomas Cocks og Flemming Midtgaard

Category: Kapsejlads

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Article by: Tove Borg