Ved klargøring og søsætning opfordrer bestyrelsen til at alle følger nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. to meter
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen
  • Bliv udendørs
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end ti personer
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet
  • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på kommunale havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale, måske ikke gennemføres pt.
    Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer, gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger.
  • Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

 

Category: Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Article by: Tove Borg