Aktiviteter

Aktivitetskalender

2019

4. juli                           Musikaften med The Kæjlænders

11. juli                         Musikaften med Claus & Klaus

18. juli                         Musikaften med Mike Santis

25. juli                         Musikaften med Lars Vesterskov

1. august                     Musikaften med Mike Santis

24. august                  Sommerfest

26. oktober                Afriggerfest

7. december               Julefrokost

2020

14. marts                   Generalforsamling

4. april                       Standerhejsning