Foreningen


Bestyrelse

I Hals bådelaug vælger generalforsamlingen, der afholdes den 2. lørdag i marts hvert år, en bestyrelse.

Generalforsamlingen vælger også udvalgsmedlemmer til 4 arbejdende udvalg

  • Driftsudvalg
  • Sejladsudvalg
  • Aktivitetsudvalg
  • PR udvalg
    • Et bestyrelsensmedlem er repræsenteret i hvert udvalg.

Havnemyndigheder

  • Fritidsfartøj - Hals Bådelaug
  • Erhvervsfartøj - Aalborg Kommune

Se gældende vedtægter for Hals bådelaug og havneregler for Hals havn.


Bestyrelsen:

 

Formand:
Stig Larsen
Tlf 29 49 89 50
kontor@sl-transport.dk

Sekretær:
Bjarne Jensen
Tlf 93 52 00 71
bjarne.jensen2@skolekom.dk

Kasserer:
Kirsten Nielsen
Tlf 98 18 38 31
okn@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:
Ole Toft
Tlf 40 18 99 80
ole.toft@stofanet.dk

Næstformand:
John Christensen
Tlf 24 25 38 50
johnc@post.tele.dk

Suppleant:
Poul Møller
Tlf 40 27 22 03
korsholm115@hotmail.com


Driftsudvalget:

Formand:
Ole Toft
Tlf 40 18 99 80

Medlem:
Jens Sund Laursen
Tlf 41 62 08 32

Medlem:
Orla Bøgsted
Tlf 98 25 12 20

Medlem:
Kjeld Jørgensen
Tlf

Medlem
Stig Larsen
Tlf 29 49 89 50


Sejladsudvalget:

John Christensen
Tlf 24 25 38 50

Christian Simonsen
Tlf 40 76 23 89

Svenning Nielsen
Tlf 98 25 22 42

Gorm Holdt Madsen
Tlf 40 36 06 12


Aktivitetsudvalg:

John Christensen
Tlf 24 25 38 50

Lene Jensen
Tlf 27 29 87 78

Inger Kristensen
Tlf 98 25 17 15

Eva Brix
Tlf 30 71 70 24

Rita Herborg
Tlf 74 66 18 22

Birgit Bøgsted
Tlf 98 25 12 20


PR udvalg:

Sekretær:
Bjarne Jensen
Tlf 93 52 00 71

Medlem:
Tove Borg
Tlf 21 28 41 03

Medlem:
Inger Møller
Tlf 28 34 02 03