Driftsudvalg

Formand
Kjeld H. Jørgensen
Tlf 21 97 39 00
bestyrelsesmedlem@halsbaadelaug.dk

Medlem
Thomas Cocks
Tlf 71 75 94 80

 

Medlem
Laust Sørensen
Tlf:

 

Medlem
Orla Bøgsted
Tlf: 98 25 12 20
 

Medlem
Stig Larsen
Tlf: 29 49 89 50
 

Medlem
Jette Jacobsen
Tlf: 51 51 22 51