PR udvalg

Formand
Klaus Nielsen
Tlf 26 23 53 57

sekretaer@halsbaadelaug.dk

WEBmaster hjemmesiden
Tove Borg
Tlf 21 28 41 03
toveborg@hotmail.com

WEBmaster Facebook
Linda Gärtner Nielsen
Tlf 29 71 57 53
Linda.gartner.nielsen@gmail.com