Foreningen

I Hals Bådelaug vælger generalforsamlingen, der afholdes 2. lørdag i marts hvert år, en bestyrelse

Generalforsamlingen vælger også udvalgsmedlemmer til 4 arbejdende udvalg

  • Driftsudvalg
  • Sejladsudvalg
  • Aktivitetsudvalg
  • PR udvalg

Et bestyrelsesmedlem er repræsenteret i hvert udvalg


Havnemyndigheder

  • Fritidsfartøj – Hals Bådelaug
  • Erhvervsfartøj – Aalborg Kommune