Gæster

Hals Bådelaug har gennem de seneste år skabt gode gæstfrie forhold for sejlere.
Hals Bådelaug bestræber sig på til stadighed at forbedre forholdene for såvel egne sejlere som gæstesejlere.
Havnen er i øvrigt et attraktivt udflugtsmål for områdets øvrige turister og beboere.

I klubhusets underetage findes toiletter, badefaciliteter, vaskemaskiner, tørretumbler, opholdsrum og sejlerkøkken.
Udendørs råder vi over en dejlig grillplads med borde og bænke, som naturligvis står til rådighed for gæstesejlere. Der er mulighed for at sidde både ude og inde.

Der findes selbetjent dieseltank på havnens østlige mole.


Indkøb

Der er mulighed for indkøb af diesel på selve havneområdet. Nærmeste benzinforhandler findes i en afstand af 700 m. fra havnen.

Havneområdets vestlige del er bebygget med en blanding af helårsbeboelse og en række forskellige forretninger, restauranter, motorværksted og marine service. I umiddelbar nærhed af havnen (25 m.) er der mulighed for indkøb af dagligvarer, alle dage året rundt fra kl. 7.30 til kl. 20.00. I den centrale og øvrige del af Hals by er der en række dagligvare- og special forretninger.
Der er derfor rig mulighed for at handle på havnen og i Hals by.

Seværdigheder

Hals ligger ved mundingen af Limfjordens østlige del.

Fra skanserne, der ligger umiddelbart nord for havnen, som blev anlagt af Chr. IV, er der udsigt til Hals Barre. Det velbevarede skanseanlæg fra 1654 er med voldgrav, krudttårn og tøjhus. I bygningen er der nu indrettet egnsmuseum hvilket er et besøg værd.

Hals er den første havn i Limfjorden og er altid i aktivitet. Lystfartøjer og lodsbåde myldrer mellem hinanden. Meget tidligt har færgetrafik over fjordmundingen fundet sted, og autofærgen Hals-Egense er nu stærkt benyttet.

Byens vartegn, som står på torvet, er kæberne fra en 9 tons stor blåhval. Oprindelig havde byen kæber fra en Boryvalus, skudt i Ishavet i 1868 af kaptajn Klitgaard, som vartegn. Desværre påkørte en uheldig vognmand i 1953 de skrøbelige kæber. Et hvalfangerselskab fra Sandefjord forærede byen de nuværende kæber. På det mindre torv, Lilletorv, er der opstillet ryghvirvler fra en hval.

Der er gode badestrande i en afstand af ca. 1½ km. fra havnen. Der forefindes ligeledes fiskesøer i nærheden.

Den lokale cykelhandler (250 m. fra havnen) lejer cykler ud.
Turistkontoret findes i midtbyen og har telefon nr. 99317530.


Sejlforhold

Anduvning af havnen (position 56 grader 59´4 N / 10 grader 18´5 E) er problemfri.
Indsejlingen er let at kende på BB-indsejlingsfyr, en hvid bygning med en rød stribe.
Vær opmærksom på at der kan være strøm på tværs af indsejlingen. Havnen er fyrbelyst.
Der er god vanddybde overalt.

Havneforhold

Pladserne på indersiden af den E-lige ydermole er forbeholdt lodsbådene.

Den yderste del af pælebroen på N-siden af det E-lige yderbassin er forbeholdt færgen, der overnatter her. Denne del af broen er afmærket med en gul stribe.

Sejlere bør fortrinsvis lægge til i den W-lige del af havnen. Her er der mulighed for at ligge ved flydebro og hækbro i den yderste del. Ved de øvrige kajpladser ligger man langskibs.

Det W-lige yderbassin er beskyttet af en læmole. Ved roligt vejr kan man ligge ved bolværket uden på ydermolen.

Der er overalt god vanddybde.  Se skitse over havnen.


Gæsteleje

Gæster skal betale gæsteleje.
Lejen betales i betalingsautomaten i Hals bådelaugs klubhus.
På kvitteringen for gæsteleje er adgangskoden til klubhuset angivet.

Priser pr. døgn

  • Under 9 m: kr. 130,00
  • 9 – 13 m: kr. 155,00
  • Over 13 m: kr. 180,00
  • Skoleskib: kr. 300,00
  • Flere skrogs både: under 9 m: kr. 190,00
  • Flere skrogs både: 9-13 m: kr. 230,00
  • Flere skrogs både: over 13 m: kr. 270,00

Telefon 51 52 66 24

kan benyttes i tidsrummet kl 8-10 og 17-19 fra 01.05 til 01.10.