Indkøb

Der er mulighed for indkøb af diesel på selve havneområdet. Nærmeste benzinforhandler findes i en afstand af 700 m fra havnen i Østergade.

Havneområdets vestlige del er bebygget med en blanding af helårsbeboelse og en række forskellige forretninger og restauranter. Der findes endvidere et Motorværksted.

I umiddelbar nærhed af havnen er der mulighed for indkøb af dagligvarer alle dage året rundt fra kl. 7.30 til 20.00. I den centrale og øvrige del af Hals byu er der en række dagligvare- og specialbutikker.

Der er rig mulighed for at handle på havnen og i Hals by.

Hver onsdag hen over sommeren er der Onsdagsmarked ned gennem hele byen i Midtergade og Havnegade, samt fødevaremarked på havnen.