Introduktion

Introduktion til Tirsdags sejlads i Hals Bådelaug

Alle er velkomne og skal have en god oplevelse!

Sejladserne afvikles på den måde at bådene deles op i tre grupper, der starter samtidig og som sejler den samme bane, dog med den undtagelse at gruppe 1 sejler en lidt længere bane.

Gruppe 1:         Både og sejlere der vil sejle kapsejlads, hvor farten og optimeringen af båden og mandskabet

Kapsejlads       har 1. prioritet. – Båden skal have et målebrev.

Gruppe 2:         Både og sejlere der også gerne vil sejle kapsejlads, men på den præmis at det er selve

Kapsejlads       sejlturen der prioriteres højest. – Båden tildeles et mål, hvis der ikke er et målebrev.

Gruppe 3:         Både og sejlere der ønsker nogle gode sejloplevelser sammen med andre og hvor træning af

”Flagsejlads”   bådhåndteringen har højest prioritet. – Båden kan tildeles et mål, hvis dette ønskes, og bliver måltaget som de øvrige deltagere.

De ugentlige sejladser giver alle deltagerne en god sejlerfaring. Som erfaren kapsejler og tursejler har du mulighed for at vride den sidste tiendedel fart ud af båden og skærpe taktikken, samt træne mandskabet i håndtering af båden.

Er du mindre erfaren kan du træne i at vælge den rette sejlføring og håndtering af båden under forskellige vejrforhold.

Uanset din baggrund kan de erfaringer du gør dig, komme dig til stor nytte, når du skal til race, på sejlerferie, eller blot på en weekendtur med familien.

Gruppe 1

Der sejles kapsejlads efter kapsejladsreglerne og efter handicapmål. Bådene sejler i udgangspunktet nogenlunde lige op mod hinanden målt over hele sæsonen. Opstår der behov kan der evt. inddeles i løb.

Vi kapsejler for at vinde, men vi gør det for sjov – og så er det fint med et adrenalin-kick én gang om ugen.

Gruppe 2

Også her sejles der kapsejlads efter kapsejladsreglerne. Bådene kan være meget forskellige og nogle sejler måske turen som singlehand, med en enkelt gast eller to, eller som familiebesætning.

Vi kapsejler for at få en god sejltur og for at være på vandet sammen med andre, men vi vil selvfølgelig også gerne opnå et godt resultat.

Gruppe 3

Der sejles Cruisingsejlads med dannebrog på hækken. I ”flagløbet” sejles der efter de almindelige søvejsregler. Du kan sejle alene eller sammen med familie og venner. Du behøver ikke at være en ørn til at sejle og du skal ikke bruge tid på, at sætte dig ind i kapsejladsregler, målebrev og trim mv.

Vi sejler med for at lære og have en god anledning til at komme på vandet én aften om ugen og for at få en mulighed for at konkurrere for sjov.

After sailing

Tirsdagssejladserne afsluttes hver gang med en kop kaffe i klubhuset, hvor aftenens vinder i hvert løb tildeles en ”præmie”.

Deltagergebyr

Ved informationsmødet eller inden start den første tirsdag betales et startgebyr på kr. 200,00.

HALS BÅDELAUG – KAPSEJLADSUDVALGET