Kapsejlads

TIRSDAGSSEJLADS


Alle er velkomne og skal have en god oplevelse

I et forsøg på at få flere medlemmer på vandet hver tirsdag aften i sæsonen, vil vi i år afprøve et nyt koncept. Det går kort og godt ud på, at alle kan deltage uanset erfaring, bådtype og mandskab.

Sejladserne tænkes afviklet på den måde, at bådene deles op i tre grupper, der starter samtidigt og som sejler den samme bane.

GRUPPE 1 – Kapsejlads
Både og sejlere, der vil sejle kapsejlads, hvor farten og optimeringen af båden og mandskabet har 1. prioritet. – Båden skal have målebrev.

GRUPPE 2 – Kapsejlads
Både og sejlere, der også gerne vil sejle kapsejlads, men på den præmis, at det er selve sejlturen, der prioriteres højest. – Båden tildeles et mål, hvis der ikke er et målebrev.

GRUPPE 3 – “Flagsejlads”
Både og sejlere, der ønsker nogle sejloplevelser sammen med andre og hvor træning af bådhåndteringen har højeste prioritet. – Båden kan tildeles et mål, hvis dette ønskes og bliver måltaget, som de øvrige deltagere.

De ugentlige sejladser giver alle deltagerne en god sejlererfaring. Som erfaren kapsejler og tursejler, har du mulighed for atr vride den sidste tiendedel fart ud af båden og skærpe taktikken, samt træne mandskabet i håndtering af båden.
Er du mindre erfaren, kan du træne i at vælge den rette sejlføring og håndtering af båden under forskellige vejrforhold.
Uanset din baggrund, kan de erfaringer du gør dig, komme dig til stor nytte, når du skal til race, på sejlerferie eller blot en weekendtur med familien.

 

Lær reglerne ved hjælp af kapsejladsspillet

  • Klik på Sejladskalender og se oversigten over kapsejlads i Hals Bådelaug.

 Kapsejladsregler

GRUPPE 1:
Der sejles kapsejlads efter kapsejladsreglerne og efter handicapmål. Bådene sejler i udgangspunktet nogenlunde lige op mod hinanden målt over hele sæsonen. Opstår der behov, kan der evt. inddeles i løb.
Vi kapsejler for at vinde, men vi gør det for sjov – og så er det fint med et adrenalin-kick én gang om ugen.

GRUPPE 2:
Også her sejles der kapsejlads efter kapsejladsreglerne. Bådene kan være meget forskellige, og nogle sejler måske turen som singlehand, med en enkelt gast eller to, eller som familiebesætning.
Vi kapsejler for at få en sejltur sammen med andre, men vi vil selvfølgelig også gerne opnå et godt resultat.

GRUPPE 3:
Der  sejles Cruisingsejlads med Dannebrog på hækken. I “flagløbet” sejles der efter de almindelige søvejsregler. Du kan sejle alene eller sammen med familie og venner. Du behøver ikke at være en ørn til at sejle, og du skal ikke bruge tid på at sætte dig ind i kapsejladsregler, målerbrev, trim m.v.
Vi sejler med for at have en god anledning til at komme på vandet én aften om ugen og for at få en mulighed for at konkurrere for sjov.


After sailing

Tirsdagssejladserne afsluttes hver gang med en kop kaffe i klubhuset, hvor vi håber på, at aftenens vinder i hvert løb kan tildeles en “præmie”.