MEDLEM

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver mand eller kvinde, der er aktiv inden for lystsejlads.

Stemmeret på generalforsamlingen har tilstedeværende aktive medlemmer samt æresmedlemmer. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret. Æresmedlemmer er kontingentfrie i forhold til medlemskontingentet.

Se i øvrigt vedtægter.