Priser og kontingent

Priser for liggeplads

Prisen for en liggeplads til lystbåd er et medlemskab af Hals Bådelaug til kr. 450,00 og et havnekontingent på kr. 500,00 samt kr. 95,00 pr. kvm.

Første gang man tildeles en bådplads, betales et indskud på kr. 5.000 (refunderes IKKE ved opsigelse af bådpladsen).

Vedr. bådpladser – se under driftsudvalg

Kontingent

  • Aktivt kontingent er kr. 450,00
  • Passivt kontingent er kr. 200,00

Første gang man betaler kontingent, betales yderligere kr. 500,00 i indskud (refunderes IKKE ved udmeldelse)

Opkrævning

Opkrævningen finder sted ved udsendelse af Giro indbetalingskort i begyndelsen af januar måned med seneste betalingsfrist den 31. januar.

Foreningens kontingent og indskud fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Foreningens kontingenter omfatter følgende kategorier:

  • Aktivt medlemskab
  • Passivt medlemskab
  • Havnekontingent

Kontingenterne opkræves helårligt forud.