Banebeskrivelse

Banebeskrivelse – Tirsdagssejlads

Bådene der deltager er delt op i 3 kategorier:
-Hurtige og lette kapsejladsbåde
-Tungere og større cruisingbåde
-Både der sejler med flag – (flagbåde)

I hver kategori kan der yderligere opdeles i løb, alt efter bådantal, bådstørrelse og bådtype.

Sejladsudvalget bestemmer, hvilke både der høre til i hver kategori og hvert løb.

Der sejles om en 1. præmie i hvert løb hver tirsdag og om en samlet sæsonpræmie til hver 3. tilmeldte båd i hvert løb.

Der sejles om en 1. præmie i hvert løb hver tirsdag og om en samlet sæsonpræmie til hver 3. tilmeldte båd i hvert løb.

Stor bane (bane 1) – Kapsejladsbåde

Rød: Start – A – B – C – E – B – C – E – Mål                            7,45 sm

Grøn: Start – E – C – B – E – C – B – A – Mål                          7,45 sm

Stor bane (bane 1) – Cruisingbåde og Flagbåde

Rød: Start – A – B – C – E – Mål                                                5,6 sm

Grøn: Start – E – C- B – A – Mål                                                5,6 sm

Lille bane (bane 2) – Kapsejladsbåde

Rød: Start – A – B – C – E – Mål                                                5,6 sm

Grøn: Start – E – C – B – A – Mål                                              5,6 sm

Lille bane (bane2) – Cruisingbåde og Flagbåde

Rød: Start – A – Mål                                                                     3,2 sm

Grøn: Start – E – C – B – Mål                                                      2,4 sm

Bøje C er gul ankerbøje med Hals bådelaugs stander udlagt på position:             
N 56’58’447
Ø 10’18’929

Alle fartøjer kan sejle i lige linje mellem mærkerne C og E.

Kompasafmærkning og anduvningsbøje samt mærke B ved Egense skal alle 3 respekteres. Ved møde med Erhvervsfartøjer og færger viser vi tydeligt, at vi går af vejen for disse. s)