Havneforhold

Pladserne på indersiden af den E-lige ydermole er forbeholdt lodsbåde.

Den yderste del af pælebroen på N-siden af det E-lige yderbassin er forbeholdt færgen, der overnatter her. Denne del af broen er afmærket med en gul stribe.

Sejlere bør fortrinsvis lægge til i den W-lige del af havnen. Her er der mulighed for at ligge ved flydebro og hækbro i den yderste del. Ved de øvrige kajpladser ligger man langskibs.

Det W-lige yderbassin er beskyttet af en læmole. Ved roligt vejr kan man ligge ved bolværket uden på ydermolen.

Der er god vanddybde overalt.